PROYECTO FEDER

Financiamento de “Proxecto METEOMAR. Solución integral na recollida de datos oceanográficos que permitan predecir as condicións oceano-meteorolóxicas mediante simulación baseada en patróns meteorolóxicos”.

Expediente IG246.2017.1.13

Operación Cofinanciada pola Unión Europea
Instrumento Financeiro Pŕestamos Pemes Galicia
Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020
Mellora da competitividade das Pemes
"Unha maneira de facer Europa"

Desde Hércules control queremos proveer de datos oceanográficos a todos aquellos que los necesiten, llevando la hidrografía a todo el sector marítimo.